onasterio de an illán de ara (portadas/1)

 

PORTADA OCCIDENTAL.
PORTADA MERIDIONAL.

 

ARQUIVOLTAS. COLUMNAS IZQUIERDA. COLUMNAS DERECHA. VISTA LATERAL. BASAS COLUMNAS DERECHA. CAPITELES IZQUIERDA. CAPITELES INTERIORES. CAPITELES DERECHA. CAPITELES IZQUIERDA. CAPITELES INTERIORES.

 

 

,